**Facebook játékszabályzat**

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS JÁTÉKSZABÁLY FACEBOOK OLDALUNKON FUTTATOTT JÁTÉKAINKHOZ

NYILATKOZAT

Jelen általános adatvédelmi tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján készült.

“Stifler Ház”, “mi”, “miénk”, “nekünk” alatt a Magyarországon bejegyzett Fúzió Event Zrt. vállalatot kell érteni.

székhely: 1073 Budapest, Akácfa utca 51.

cégjegyzékszám: 01-10-140412

A Stifler Ház elkötelezett a titoktartás és a személyes adatok védelme mellett. Ennek az alapvető kötelezettségnek a részeként a Stifler Ház köteles az online összegyűjtött személyes adatoknak megfelelő védelmet biztosítani és azokat megfelelően felhasználni (a továbbiakban úgyis, mint „személyes adat”, „személyazonosításra alkalmas adat”).

A FACEBOOK ÉRINTETTSÉGE

A játékok szervezésében a Facebook semmilyen módon nem vesz részt, azok lebonyolításáért semmilyen felelősség nem terheli.

JÁTÉKSZABÁLY

RÉSZVÉTEL

Facebook oldalunkon időnként nyereményjátékokban vehetnek részt a közösségi oldal felhasználói, bejegyzéshez történő hozzászólással vagy más aktivitással.

A játékban 18. életévét betöltött természetes személyek vehetnek részt.

IDŐTARTAM

A játék pontos időtartamáról a facebook játékot tartalmazó bejegyzésben vagy más felületen tájékoztatjuk részvevőinket.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A játékban résztvevők személyes adatait semmilyen formában nem gyűjtjük vagy tároljuk. A nyerteseket adategyeztetésre szólítjuk fel, melynek kizárólagos célja a nyertes beazonosítása és a nyeremény átadása. A nyertesek által megadott személyes adatokat legfeljebb 1 évig tároljuk későbbi nyomon követhetőség céljából.

NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE

Az adott játékban felajánlott nyeremény típusától függően a nyeremény személyesen, a Stifler Ház szórakozóhelyen vehető át vagy használható fel.